Gallinacés

Perdrix bartavelle
Lagopède alpin en vol
Lagopède alpin au décollage
Lagopède alpin mâle en plumage nuptial
Lagopède alpin dans son biotope
Lagopède alpin femelle
Lagopède alpin femelle en plumage hivernal
Lagopède alpin femelle
Lagopède alpin femelle en mue